استیک اسید یکی از ساده ترین اسید های کربوکسبلیک است. کاربرد های آن در بطری های نرم پلاستیکی، فیلم های فتوگرافیک و پلی وینیل استات برای تولید چسب چوب است . در کاربرد های خانگی به عنوان عامل تمیزکاری استفاده میشود . در صنعت غذایی به عنوان تنظیم کننده قدرت اسیدی مصرف می شود.وقتی به کو آنزیم coenzyme ها ترکیب می شود، مرکزیتی برای متابولیسم کربوهیدرات ها و چربی ها می شودو غلظت این ماده آزاد باید در یک حد پایینی نگه داشته شود تا کنترل ph محتویات سلولها به هم نریزد. این باکتری ها در آب، منابع غذایی و خاک یافت می شوند و این ماده به طور طبیعی در میوه و دیگر غذاها یافت می شود. این ماده به عنوان یک جزئی از روغن کاری موضعی بدن انسان ها و دیگر جانداران زنده است که به عنوان عامل آنتی باکتریال ملایم ظاهر می شود

استیک اسید فرمول شیمیایی

روش های تولید اسید استیک

روش  عمده برای  تولید اسید  استیک های ترکیبی شامل کربونیل کردن متانول، اکسیداسیون استالدهید و اکسیداسیون بوتان و نفتا  و کربونیل کردن متیل استات  می باشد که در بخش طرح های تولیدی سود آور شیمیایی به آن اشاره کردیم . ترجیحا مقدار کم آن به وسیله اکسیداسیون  فاز مایع بوتان ، اکسیداسیون مستقیم اتانول و گاز های ترکیب تولید می شود.
روش های دیگر:
اکسیداسیون فاز مایع  بخار گاز های نفتی با (با کاتالیست) ، اکسیداسیون استالدهید ، واکنش متانول و کربن مونوکسید(با کاتالیست که مهم ترین و موثر ترین روشی است که برای استفاده عموم در چندین سال شناخته شده است
درصد ناخالصی:
کلر 0.0001 و سرب 0.00005 و  آهن 0.00002  و سولفور دی اکسید 0.015 و سولفات 0.001
آب ناخالصی عمده در این ماده است که ناخالصی های دیگر همچون استالدهید، فرمیک اسید ، بی اتیل ، متیل استات ، اتیل استد استات و آهن و جیوه در کنار آن یافت می شوند.
اسید  استیک گلاسیال  تا غلظت 99.5 درصد یا بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و گرید های متفاوت مینیمم غلظت از 99.7 درصد وزنی  را دارند. استفاده های مخصوص محلول های 86 و 36 درصد آبی  را نیاز دارند. چنین گرید هایی در نظم مخصوصی تهیه می شوند. مقادیر قابل توجهی از این گرید ها به فروش می رسد و بقیه به ضایعات فرستاده می شود.
مصارف: مونو وینیل استات (VAM) 60% استیک آنهیدید شامل تولیدات استات سلولوز 10% و استر های 10%  CMT/PTA و منسوجات گوناگون و کلرو استیک اسید 10%  بزرگترین مصارف این ماده در تولید  وینیل استات و استیک انهیدرید است که همچون یک فرایند حلالی برای تولیدات اسید ترفتالیک اسید
روش های نمونه گیری:
رنج محدوده 5 تا 50 PPM از اسید استیک در هوا ممکن است با یک لوله آَشکار کننده اسید استیک تعیین شود. تغییر رنگ اندیکاتور آبی – بنفش به زرد می تواند دلیلی برای وجود استیک اسید باشد.
تغییر رنگ می تواند بر اساس واکنش میان  این ماده و اندیکاتور درآمپول واکنشگر باشد
پیشگیری و خطرات آن…
  • خواص شیمیایی و فیزیکی:

:  
وزن مولکولی: 60.052g/mol
 توصیف فیزیکی:
 اسید  استیک مایعی بی رنگ با بوی تند سرکه دارد . نقطه فلش آن 104 درجه سانتی گراد است. دانسیته آن 8.8ib/gal است . بر روی منسوجات و فلزات خورنده است. برای تولید مواد شیمیایی دیگر مثل ادتیو های غذایی و صنایع نفتی کاربرد دارد.
–  محلول  اسیداستیک بیشتر از 10 درصد وزن بیشتر از 80 درصد محلول مایع بی رنگ است و طعمی شبیه سرکه دارد.
–  نقطه جوش:
در فشار 760 میلیمتر جیوه در 244 درجه فارنهایت یا 117.9 درجه سانتیگراد 
نقطه ذوب:
در 61.9 درجه فارنهایت و یا 16.6 درجه سانتیگراد شروع به ذوب شدن می کند
نقطه فلش:
در 104 درجه فارنهایت
در 112 درجه فارنهایت نقطه open cup است و در 104 درجه فارنهایت نقطه closed cup است.
حلالیت:
حلالیت در آب: 100 گرم در لیتر
حلالیت در اتانول و اتیل اتر و استون و بنزن  و محلول در تتراکلریدر کربن و کربن دی سولفید
با گلیسیرول محلول و در کربن دی سولفید نامحلول است.
دانسیته:
1.051 در 68 درجه فارنهایت
1.0446 در 25 درجه فارنهایت (واحد g/cle cx)
فشار بخار:
در 68 درجه فارنهایت ، 1104mmHg
در 86 درجه فارنهایت، 20mm Hg
در 20 درجه سانتیگراد، 105kPa
پایداری:
تحت شرایط آزمایشگاهی نرمال، پایدار است
اشتعال خود به خود: 
961 درجه فارنهایت
تجزیه پذیری:
وقتی حرارت داده می شود، بخارات خارش دهنده ساطع می کند.
 ویسکوزیته:
در 25 درجه سانتیگراد، 105MPa-s
خورنده برای : اسید آلی خورنده
اسید استیک 100 درصد به شدت خورنده است و در صورت بلعیدن به شدت به بافت های بدن آسیب می زند.
حرارت ناشی از احتراق: 574.2 kJ/mol
حرارت تبخیر:
23.36kJ/mol در 25 درجه سانتیگراد
23.70kJ/mol در 117.9 درجه سانتیگراد
Ph:
محلول های 1 مولار 2.4
0.1  مولار 2A
0.01  مولار 3.4 
کشش سطحی:
در 25 درجه سانتی گراد، 27.10 mN/m
 پتانسیل یونیزاسیون:
10.66eV
پلیریزاسیون:
یک ظرف که حاوی اسید  استیک است با استالدهید پر می شود. واکنش پلیریزاسیون گرمازا برای چند ساعت اتفاق می افتد
  • موارد استفاده:

1-  چسب ها و درزگیر ها
2-  محصولات کشاورزی
3-  محصولات ضد یخ
4-  محصولات ساختمانی، چوب و مهندسی چوب
5-  مواد شیمیایی و محصولات واسطه
6-  محصولات تمیزکاری