آمونیم مولیبدات:

آمونیم مولیبدات هپتا هیدرات یک ترکیب غیر آلی با ترکیب شیمیائی          Mo7O24(NH4)6است که به طور عمومی تتراهیدرات هم دانسته می شود. و دهیدرات هم شناخته می شود.یک جامد کریستالی است که آمونیم پارامولیبدات یا به طور ساده آمونیم مولیبدات هم نام دارد.

  خواص

جرم مولی      :       1163.9g/mol  

(tetrahyrate)     1235.86g/mol

ظاهر     :      جامد سفید رنگ

دانسیته   :     2.498g/cm3

روش تهیه آمونیم مولیبدات :

این ماده به آسانی بوسیله تجزیه تری اکسید مولیبدن در اضافه آمونیاک آبی در دمای اتاق بدست می آید . محلول تبخیر می شود و اضافه آمونیاک خارج می شود . نتیجه این روش ‚ تشکیل بلورهای شش وجهی تتراهیدرات از آمونیم هپتا مولیبدات است .

محلول آمونیم پارامولیبدات با اسیدها واکنش می دهد تا مولیبدیک اسید و نمک آمونیم را تولید کند.pH محلول غلیظ شده بین 5و 6است. 

موارد کاربرد :

•به عنوان معرف تجزیه ایی برای اندازه گیری مقادیر فسفات ها ‚ سیلیکات ها ‚ آرسنات ها و سرب در محلولهای  آبی (یعنی پیگمنت ها ‚آب رودخانه و آب دریا ) استفاده می شود.

در تولید فلزات مولیبدن و سرامیک ها استفاده می شود .

در تهیه کاتالیست های هیدروژن زدایی و سولفور زدایی استفاده می شود.

• در تثبت فلزات استفاده می شود.

در الکترو پلیتینگ استفاده می شود.

• به عنوان کودشیمیایی برای غلات استفاده می شود.

• به عنوان کاتالیزور درپوشش های تبدیلی استفاده می شود.

•در صورت نیاز به کاربردهای دیگر‚ به ژورنالهای تخصصی در این زمینه مراجعه کنید .

نکات ایمنی :

این ماده جزء موادی که سمیت کمی دارند ‚ شناخته شده است .به هرحال توصیه می شود کارگرانی که به طور مداوم با این مواد کار می کنند از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده نمایند.

آمونیم مولیبدات

آمونیم مولیبدات به عنوان کود شیمیائی و تهیه فلزات استفاده می شود .

بسته بندی  و فروش :

این ماده در کیسه های دو لایه 25 کیلوئی به بازار عرضه می شود .در صورت نیاز به خرید ویا مشاوره با کارشناسان فروش کیمیا تجارت فجر تماس حاصل نمائید .