اگزالیک اسید :

اگزالیک اسیدکه ethane dioic acid هم نامیده می شود. یک ترکیب ارگانیک سمی بدون رنگ، کریستالی، متعلق به خانواده اسیدهای کربوکسیلیک می باشد.این ماده به صورت وسیعی در خشکشویی برای آبکشی اسید استفاده می شود، جایی که برای از بین بردن رنگ و لکه های جوهر موثر است. زیرا اگزالیک اسید می تواند غیرقابل حل ترین آهن را به ترکیبات پیچیده قابل حل آهن تبدیل کند. به همین دلیل این ماده بخش اصلی در هر ترکیب آماده سازی است که برای از بین بردن پوسته ها در رادیاتور ماشین استفاده می شود.

آماده سازی :

Anhydrous Oxalic acid به صورت دو پلی مورف یافت می شود. در صورت اول باند هیدروژن باعث یک ساختار زنجیرمانند می شود. در حالی که در صورت دوم باند هیدروژن به صورت صفحه ای است.

واکنش های اگزالیک اسید :

اسید اگزالیک، اسید نسبتا قوی است با وجود این که یک اسید کربوکسیلیک محسوب می شود.

اسید اگزالیک واکنش هایی که برای کربوکسیلیک اسیدهای دیگر شناخته شده است را انجام می دهد، که باعث تشکیل استرهایی مثل دی متیل اگزالات می شود.

اگزالات، پایه ی ترکیب شده ی اسید اگزالیک، یک لیگاند عالی برای یون های فلزی است. اگزالات اسید و  اکسالات می توانند به وسیله پرمنگنات در یک واکنش اتوکاتالیست اکسید شوند.

اسیداگزالیک

وجود اگزالیک اسید در مواد غذایی و گیاهان :

اکسالات کلسیم عمومی ترین ترکیب سنگ های کلیه است. سبزیجات منعلق یه خانواده اسفناج و کلم ها، اکسالات زیادی دارند.

-تولید به وسیله قارچ ها: بسیاری از گونه های قارچ های خاک، اسید اگزالیک آزاد می کنند که باعث حلالیت بیشتر در کاتیون های فلزی می شود، میزان مواد مغذی را در خاک افزایش می دهد و می تواند باعث تشکیل کریستال های اکسالات کلسیم شود.

استخراج فلزات :

اسیداگزالیک یک شناساگر در شیمی lanthanide می باشد. اکسالات های هیدراته ی lanthanide سریعا در محلول های اسید قوی به شکل کریستال تشکیل می شوند به راحتی فیلتر می شوند و نسبتا ار آلودگی غاری هستند. تجزیه حرارتی اکسالات ها، اکسید ها را می دهد که شایع ترین نوع تجاری این المان ها هستند.

موارد دیگر :

اسید اگزالیک برای تمیز کردن مواد معدنی استفاده می شود .

پرورش دهندگان زنبور عسل، از این ماده به عنوان از بین برنده آفت ها استفاده شود.

سمیت اگزالیک اسید:

اسید اگزالیک در حالت تغلیظ شده در صورت تماس  و یا بلع ممکن است اثرات مضری داشته باشد. این ماده به عنوان ماده جهش دهنده ژنتیکی یا سرطان زا تشخیص داده نشده است. هرچند مطالعات نشان می دهد که می تواند باعث سرطان سینه شود، همچنین احتمال ریسک نقص عضو مادرزادی در جنین وجود دارد و به شدت برای سیستم تنفسی ضرر دارد و اگر بلعیده شود باعث سوختگی بافت ها می شود.

سمیت اسیداگزالیک به خاطر از کار افتادن کلیه ها به دلیل رسوب کلسیم اکسالات جامد که ماده اصلی سنگ کلیه می باشد است. همچنین اسید اگزالیک به دلیل رسوب در مفاصل می تواند باعث درد مفاصل شود.

خواص :

فرمول شیمیایی C2H2O4
حجم مولکولی  90.034  mol/g
ظاهر کریستال سفید
دانسیته 1.90 cm3/g
نقطه ذوب 191تا 89
بو ندارد
اسیدیته 4.14 و 1.24

شرایط عرضه:

عرضه و فروش در بسته بندی های دولایه 25 کیلوگرمی