خوردگی یک پدیده طبیعی است که فلزات پالایش شده را به مواد شیمیائی

پایدار همچون اکسید‚هیدروکسید ‚کربنات یا سولفید تبدیل می کند.آن تخریب تدریجی مواد (مخصوصا فلزات  )بوسیله واکنش های شیمیائی یا الکتروشیمیائی با محیط است. مهندسی خوردگی شاخه ایی است که راههای کنترل خوردگی و جلوگیری از خوردگی را ارائه می دهد.

از لحاظ لغتی ‚خوردگی اکسیداسیون الکتروشیمیائی این معنی را می دهد که فلزات در واکنش با اکسید کننده هایی همچون اکسیژن یا سولفات زنگ می زنند و تشکیل اکسید آهن را می دهند که این مثالهایی از خوردگی الکتروشیمیائی است. خوردگی می تواند در موادی به غیر ازفلزات همچون یرامیک ها یا پلیمرها  اتفاق بیفتد.گرچه در عموم  اصطلاح دی گریدیشن خیلی مصطلح است.خوردگی  خواص مفید مواد و استحکام و مفاومت و ظاهر آنها را دی گرید می کند و آنها را به مایعات و گازها نفوذ پذیر می کند.

بحران خوردگی

خوردگی یک مشکل بحرانی جهانی است که محیط زیست طبیعی و صنعتی را به شدت در برمی گیرد . امروزه ثابت شده که خوردگی و آلودگی های ناشی از آن بسار مضر هستند و می توانند بتوسط آب آلوده و گردو خاک شدت بگیرند .اینجاست که کنترل خوردگی نقش خود را نشان می دهد.

خوردگی می تواند در کنار تغییرات اقلیمی ‚ گرم شدن محلی و اثر گلخانه ایی پدیده های مخرب باشند.

بسیاری  ساختارهای آلیاژی بواسطه در معرض قرار گیری با رطوبت هوا خورده می شوند .واین فرآیند می تواند قویا بواسطه در معرض قرار گیری با مواد مشخص‚ تشدید شود. خوردگی می تواند به صورت محلی تغلیط شود تا شکاف یا حفره بوجود آورد.خوردگی می تواند در رنج وسیع یا کمی  از   سطح توسعه داده شود تا باعث خوردگی یکنواخت سطح شود. به دلیل این که خوردگی یک فرآیند نفوذی است در سطح های در معرض قرار گرفته اتفاق می افتد.نتیجتا روشهایی برای کاهش فعالیت سطح در معرض قرار گرفته بایستی اتخاذ شود که این روشها می توانند پسیو کردن و یا پوشش های تبدیلی فسفاته و کروماته و.. باشند که مقاومت خوردگی مواد را افزایش می دهند. و در هر صورت تعدادی ازمکانیزم های خوردگی کمتر مرئی هیتند و کمتر قابل پیش بینی هیتند .

مهمترین روشهای کنترل خوردگی شامل موارد ذیل هستند .

پوشش های مخزنی در کنترل خوردگی :

یکی از آسان ترین و ارزانترین روشهای کنترل خوردگی استفاده از پوشش های مخزنی شبیه رنگ پلاستیک با پوشش های پودری است. پوشش های پودری شامل اپوکسی نایلون و اورتان ها هستند که برای ایجاد یک فیلم نازک به سطح فلز می چسبند . پلاستیک ها و واکس ها اغلب داخل سطح فلزی اسپری می شوند.

رنگ ها به عنوان پوشش هایی عمل می کنند.که سطح فلز را از بارهای الکتروشیمیایی که ناشی از محصولات خوردگی هستند محافظت می کنند. امروزه سیستم های رنگ به عنوان ترکیبی از لایه های رنگی متفاوت عمل می کنند که وظایف متفاوتی دارند. پوشش های پرایمری که به عنوان کند کننده خوردگی عمل می کنند . پوشش های واسطه که ضخامت کلی رمگ را ایجاد می کنند و پوشش های نهایی که مقاومت در برابر عوامل محیط زیستی ایجاد می کنند.

بزرگترین دیدگاه در مورد پوشش ها این است که آنها در صورت مشکل نیاز دارند .که   از سطح دفع شوند و پوشش های جدید بجای آنها به کار برده شوند. پوشش هایی که به طور مناسب استفاده می شوند به سرعت شکست می خورند و این منتج به افزایش سطح خوردگی می شود. و مورد دیگر اینکه پوشش ها شامل اجزا  آلی هستند که برای مردم و محیط زیست خطرناک هستند .

پوشش های گالوانیزه دیپ گرم در کنترل خوردگی:

این نوع  محافظت خوردگی شامل فولادهایی می شود که در روی داغ و گداخته غوطه ور می شوند. آهن در فولاد با روی  واکنش می دهد.تا پوشش آلیاژی محکم چسبیده ایجاد کند که در برابر خوردگی محافظت می کند.

متاسفانه گالوانیزاسیون  نمی تواند بر روی سایت انجام گیرد و کمپانی ها بایستی تجهیزات خود را برای مورد عمل قرار دادن ‚از مدار خارج کنند.بعضی تجهیزات ممکن است ساده باشد و بعضی از آنها ممکن است خیلی برای فرآیند بزرگ باشند و کمپانی ها را مجبور کنند که همه نظزیه را کنار بگذارند. بعلاوه روی ممکن است ضعیف پوشش داده شود و در معرض قرارگیری خیلی زیاد با عناصر محیط زیست ممکن است به ضعیف تر شدن پوشش منجر شود و هزینه نگهداری نهایی کم شود. در آخر اینکه بخارات روی ممکن است از فرآیند گالوانیزاسیون آزاد شود که بی نهایت سمی است.

فولادهای آلیاژشده (استنلس استیل)

فولادهای آلیاژ شده یکی از موثرترین روشهای کنترل خوردگی در محیط پیرامونی ما هستند  که خواص فلزات گوناگون را ترکیب می کنند تا محصول منتجه استحکام و مقاومت بیشتری داشته باشد . نیکل های مقاوم در برابر خوردگی به عنوان مثال با کرو م های مقاوم در برابر اکسیداسیون ترکیب می شوند تا نتیجه آلیاژی باشد که که بتواند در محیط شیمیائی اکسیداسیون و احیا استفاده شود. آلیاژهای متفاوت ‚مقاومت در شرایط ویژه ایی ایجاد می کنند که کمپانی ها را بسیار انعطاف پذیر نشان می دهند.

فولادهای آلیاژشده علیرغم اثر بخشی و موثر بودنشان ‚بسیار گران هستند .

محافظت کاتودی

محافظت کانودی با  روشهای الکتروشیمیائی محافظت می کنند. برای جلوگیری از خوردگی‚مناطق فعال در سطح فلز به مناطق غیر فعال تبدیل می شوند. و این کار با الکترونهایی که از منابع دیگر می آیندو یه طور عموم با آندهای گالوانیک که به سطح فلز یا نزدیک سطح فلز وصل می شوند‚ انجام می گیرد. فلزات استفاده شده برای آندها شامل روی‚منیزیم و آلومینیوم هستند.

در حالی که محافظت کاتودی خیلی موثر است  .آندهایی که استفاده می شوند نیاز است  چک شوند و جابجا شوند که اینکار هزینه نگهداری را بالا می برد. آنها وزن سازه های   متصل را افزایش می دهند  و در محیط های خیلی مقاوم الکترونی ‚ موثر نیستند.

فزآیند مواد فرموله شده جدید -روش جدید برای محافظت سازه ها از خوردگی

انتخاب روش صحیح محافظت خوردگی برای تجهیزات شما آسان نیست. هرکدام از روشهای بالا مزیت و معایبی دارند. مواد فرموله شده یک روش نگهداری مقرون به صرفه است. و آزاد از لحاظ نگهداری است ومحلولی که استفاده می شود به آسانی طول عمر سازه را ضمانت می کند. آن بوسیله ترکیب روشهای بالا کار می کند .نخست اینکه آن آلیاژش فلزی است و یک لایه ضخیمی از کند کننده مهیا می کند که هرگونه خسارت به لایه های آلیاژی را تعمیر می کند. مواد فرموله شده هیچ گونه ماده شیمیائی سمی  را استفاده نمی کند و و هیچ گونه مواد  آلاینده زمین را ندارد. و محلول دوستدار محیط زیست است.