حقایق مهم در مورد آبهای زیرزمینی:

حدود ۹۷% از آب قابل استفاده آبهای زیرزمینی هستند . طبق گزارش سازمان ملل متحد درحدود ۱۰ میلیون کیلومتر مکعب آب در زیر زمین ذخیره شده است . تحقیقات جغرافیایی ایالات متحده آمریکا نشان می دهدکه درحدود ۲/۱ میلیون کیلومتر مکعب آب در عمق ۸/. کیلومتر از سطح زمین قرار دارد . سایت محیط زیست کانادا تخمین می زند که تمام آب زیرزمینی در جهان می تواند سطح کره زمین را تا عمق ۱۲۰متر بپوشاند .

آبهای زیرزمینی چیست ؟ و کجا یافت می شوند ؟

آب زیرزمینی به آبهای جمع شده در زیر سطح زمین گفته می شود .این آب در فضای بین ذرات خاک و صخره ها و یا در شکاف صخره ها جمع می شود .انواع مختلف صخره ها و ذرات خاک می توانند مقادیر مختلفی از آب را در خود جمع کنند .
منطقه اشباع به بخشی از خاک یا صخره گفته می شود که با آب اشباع شده است(Saturation zone)
در حالیکه منطقه غیر اشباع به منطقه ایی گفته می شود که هنوز با آب اشباع نشده است (Unsaturated zone)
به بالاترین نقطه درمنطقه اشباعwater table می گوییم.
در هنگام بارندگی آب در خاک نفوذ می کندو به سمت پایین جریان می یابد و بهWater table
می رسد .برخی خاکها اجازه نفوذ بیشتر آب را می دهند .مثلاًشن و سنگ ریزه .به دلیل حجم بالای آبهای زیر زمینی ، وقتی آب باران به water table برسد زمان بسیار طولانی در این قسمت باقی می ماند .

آبهای زیرزمینی

آبهای زیرزمینی حجم زیادی از میزان آب موجود در زمین را تشکیل می دهند.

کدام نوع آب بهتر است ؟آبهای زیرزمینی یا آب موجود در سطح زمین ؟

به صورت کلی هر دو نوع آب می توانند برای تامین آب سالم آشامیدنی استفاده شوند مشروط به اینکه درمعرض آلاینده ها قرارنگرفته باشند و همچنین آب به اندازه کافی پالایش شود . اما آبهای زیرزمینی به چند دلیل ارجحیت  دارند :
اول اینکه این نوع آب درزمان خشکسالی منبع مطمئنی برای تهیه آب شرب هستند چون در چنین زمانهایی آبهای سطحی به سرعت تمام می شوند .
دوم اینکهاین منبع آب با بهای کمتر و راحت تراز آبهای سطحی تصفیه می شوند . دلیل این است که آبهای زیرزمینی حاوی آلودگی کمتری هستند .
سومین دلیل هم این است که دسترسی به این نوع آب در صورت نیاز امکانپذیر است مثلاً با حفرچاه ( اطلاعات بیشتر ) در حالیکه آب های سطحی دردریاچه ها و نهرها در مقادیر زیاد وجود دارند .
آب زیرزمینی علاوه بر تأمین آب شرب ، برای اهداف دیگر هم استفاده می شوند . انرژی گرمایی درون زمین با استفاده از آبهای زیرزمینی می تواند برای تولید انرژی مورد نیاز سیستم های گرمایشی و سرمایشی استفاده شود .

آیا آبهای زیرزمینی آلوده می شوند ؟

بله آلودگی این آبها وقتی ایجاد می شود که آلاینده ها در طبیعت رها شوند و به درون زمین رسوخ می کنند .حتی اگر در جایی منابع آلود ه کننده وجود نداشته باشند باز هم بایداین آبها از لحاظ آلودگی آزمایش شوند . البته خاک می تواند تا حدودی باکتریها ، ویروسها مواد شیمیایی را از آب های زیرزمینی جدا کند . برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مواد تصفیه کننده آب اینجا کلیک کنید .