اسید استئاریک:

اسید استئاریک یک اسید اشباع 18کربنی است که در چربیهای حیوانی و گیاهی یافت می شود و به عنوان

جزء عمده در روغن نارگیل و شی باتر یافت می شود.

استئاریک اسید یک ماده جامد سفید با بوی ملایم است بر روی آب شناور می شود و جزء اسیدهای چرب اشیاع شده مفید است که از چربیهای حیوانی و گیاهی بدست می آید این ماده جامد و به شکل واکس است .

روشهای تولید:

این ماده  از صابونی کردن تری گلیسیریدها با استفاده از آب داغ بدست می آید مخلوط بدست آمده سپس تقطیر می شود. اسید استئاریک تجاری اغلب مخلوطی از اسیدهای استئاریک و پالمیتیک اسید است هر چند اسید استئاریک خالص نیز وجود دارد.استئاریک اسید در چربیهای حیوانی بیشتر از چربیهای گیاهی یافت می شود.

استئاریک اسید

اسید چربی ها و روغنها

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

خواص:

فرمول شیمیایی  :  C18H36O2

جرم مولکولی    :    284.484gr/mol

دانسیته           :    0.9408gr/cm3

نقطه ذوب        :      69.3C

نقطه جوش      :      361C

حللالیت در استون:4.73گرم  در 100گرم

حللالیت در کلرو فرم: 15.54 گرم در 100گرم

موارد کاربرد:

این ماده  در تعدادی غذاها استفاده می شود

  • استئاریک به طور عمده در تولید دترجنت ها ‚صابو ن ها ‚مواد آرایشی همچون شامپوها و خمیر های اصلاح استفاده می شود.صابون ها به طور مستقیم از استئاریک اسید ساخته نمی شوند اما به طور غیر مستقیم بوسیله صابونی شدن تری گلیسیریدهای شامل استئاریک اسید ساخته می شوند.
  • ابن ماده در تولید بسیاری مواد شیمیایی از جمله استئارات سدیم استفاده می شود که عامل جامد کننده در گلیسیرین های مصنوعی است که در کرمهای آرایشی و الکل جامد و کرمهای محو کننده استفاده می شود.

نکات ایمنی :

تنفس:لباس شخص مصدوم را به حالت آزاد درآورید و او را در وضعیت راحت قرار دهید .شخص را به هوای آزاد منتقل کنید . اگر ضرورت دارد به شخص تنفس مصنوعی بدهید اگر شخص نفس نمی کشد به او اکسیژن وصل کنید.

پوست :در صورت تماس با پوست ⋅موضع آلوده را با صابون و مقدار زیادی آب به مدت 15 تا 20 دقیقه شستشو دهید .توصیه های پزشکی را به کار گیرید .

تماس با چشم :چشم در معرض قرار نگرفته را بپو شانید و چشم دیگر را به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو دهید .اگر امکان دارد هر گونه لنز را خارج کنید .توصیه های پزشکی را رعایت کنید و اگر خارش ادامه پیدا کرد به پزشک مراجعه کنید

بلعیدن :در صورت بلعیدن دهان را به طور کامل شستشو دهید.هرگز شخص را وادار به استفراغ نکنید .یه جرعه آب به شخص مصدوم بدهید .اگر تهوع یا خارش اجازه می دهد توصیه های پزشکی را انجام دهید .هرگز از طریق دهان به شخص مصدوم چیزی ندهید .