اسید نیتریک

نیتریک اسید – نیتروس اسید –  نیترو اسید  – nitrous acid  – با فرمول شیمیایی HNO3 می باشد.

این ماده یک اسید معدنی به شدت خورنده است . مایع خالص آن بی رنگ است اما نمونه های مانده آن بر حسب تجزیه به اکسید های نیتروژن و آب به رنگ زرد متمایل می شود .  محلول با درصد بیش از 86% این ماده را به عنوان نیتریک اسید دود کننده می نا مند . بسته به مقدار نیتروژن دی اکسید حاضر ، اسید  دود کننده در غلظت های بالای 95 درصد به اسید سفید و در غلطت های بالای 86 درصد به اسیدقرمز متمایل می شود .

این ترکیب به طور عمومی یک مولکول آلی هست که در کنار گروه های نیترو به عنوان واکنشگر نیتراسیون استفاده می شود . در حالی که تعدادی اجزا شامل نیترو به شدت به حرارت حساس هستند. یک تعدادی کمی از آنها در تسلیحات نظامی و تخریبی استفاده می شوند و تعداد دیگر آنها پایدارند و به عنوان پیگمنت در جوهر و رنگ ها استفاده می شوند . این اسید به عنوان نماینده اکسید کننده قوی استفاده می شود.

اسید نیتریک - فروش اسید نیتریک

خواص عمومی اسید نیتریک:

فرمول شیمیایی           HNO3

جرم مولی                 63.012 g/mol

ظاهر:                       بی رنگ ، زرد یا مایع دود کننده قرمز

دانسیته:                             1.51 g/cm³ (یا 1.41 g/cm³ برای محلول 68 درصد وزنی)

نقطه ذوب:                 -42 درجه سانتی گراد

نقطه جوش:               محلول 68 درصد وزنی 121 درجه سانتی گراد

حلالیت در آب            کاملا محلول

خواص فیزیکی و شیمیایی اسید نیتریک:

این اسید که به صورت تجاری در اختیار است ، یک آزئوتروپ  در غلظت HNO3 68 درصد با آب است و به طور عمومی تغلیظ کردن آن مرسوم است . محلول نقطه جوش 120.5  درجه سانتی گراد در اتمسفر را دارد . دو شکل هیدراته جامد وجود دارد : مونو هیدرات (HNO3 , H2O) و تری هیدرات (HNO3 , 3H2O)

فروش

فروش اسید نیتریک با خلوص 57 درصد

قابل عرضه در به صورت 30 -60-220-1000 لیتری

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید یا پیام بگذارید