دایناسورها :

 انقراض دایناسورها میلیون ها سال قبل رخ داد . فسیل دندان ها و استخوان ها وشواهد دیگر نشان می دهدکه سیاره مابرای حداقل ۲۳۰ میلیون سال مکان زندگی دایناسورهابوده است. اماتاکنون هیچ رد پایی از زندگی دایناسورهادر کمتر از۶۶ میلیون سال قبل به دست نیامده است.باشروع دوره ی Cretaceous به نطرمی رسدکه تمام دایناسورها و خزندگان عطیم الجثه که توانایی پرواز داشتند ناگهان از بین رفتند. اینگونه به نظرمی رسد که تمام جنگل هادر روی سطح کره زمین نابود شدند.در حقیقت آب و هوای کره زمین چنان تغییر کرد که ادامه حیات برای دایناسورها امکان پذیر نبود.

برخی گونه های پرندگان , ماهی ها و دوزیستان توانستند به حیات خود ادامه  دهند, اماتنوع گونه های موجود بر روی زمین کاهش یافت.به صورت کلی,این اعتقاد وجود دارد که در اثر این انقراض عظیم ¾ حیات بر روی زمین از بین رفت.از میان تمامی فرضیه ها در مورد اینکه چه عاملی دقیقا باعث انقراض دایناسورها شد ,دو فرضیه جامع تر می باشند .

انقراض دایناسورها

دایناسورها میلیون ها سال بر روی کره زمین زندگی کردند.

فرضیه Alvarez در مورد انقراض دایناسورها :

این فرضیه معروف از نام یک پدر وپسر به نام های Louis and Walter Alvarez گرفته شده است . این فرضیه در سال 1980 پیشنهاد شد. بر طبق این فرضیه حدود 66میلیون سال قبل یک شهاب سنگ بزرگ به اندازه ی  کوه به زمین برخورد کرد. در نتیجه تمام جو زمین از گرد و خاک , گاز و غبار پر شد و نوع آب و هوا در روی کره ی زمین تغییر کرد.دلیل این فرضیه مقدار زیادی از فلز Iridium است که در لایه ی K-Pg که منطقه ایی زمین شناسی است که  تمام  لایه های صخره ایی شامل فسیل دایناسورهارامی پوشاند.

این فلزبه شدت در پوسته زمین نایاب است ولی در شهاب  سنگ  هایی که به زمین برخورد می کنند به وفوریافت می شود.

فرضیه Volcanic در مورد انقراض دایناسورها :

برخی دانشمندان اعتقاد دارندکه دلیل انقراض دایناسورهارابایددرخود زمین جستجوکرد.براساس  این فرضیه جریان موادمذاب در هند که به ان Deccan Traps گفته می شودبازمان انقراض دایناسورها مطابقت دارد.

براین اساس بین 60 نا 65 میلیون سال قبل آتشفشان عظیمی بر روی کره زمین رخ داده است که که در نتیجه آن  مساحت نزدیک به 200000 مایل مربع با گدازه های ضخیم آتشفشانی پوشانده شد. در نتیجه آسمان با گاز CO2 و گاز های دیگر پر شد و اب و هوای کره زمین کاملا تغییر کرد .اطلاعات بیشتر

البته برخی دانشمندان هم به ترکیبی از هردو فرضیه اعتقاد دارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد پدیده های جالب دیگر اینجا کلیک کنید.