بتائین

بتائین یا کوکامیدوپرومپیل بتائین یک اسیدامینه شامل گلاسین باسه گروه متیل می باشدکه بعنوان دهنده  متیل درچندین فرایندمتابولیکی عمل می کندکه میتوانددردرمان بیماری های ژنتیکی موثرواقع شود.

بتائین هیدروکلرید شکلی از بتائین است که کریستال های الکالوئیدداردودرچقندقند و دیگرگیاهان یافت می شود.بتائین به عنوان واسطه ی متابولیکیه انتقال دهنده  گروه های متیل عمل میکندومحصول اکسیداسیون کولین میباشد.بتائین هیدرو کلریدبه عنوان مکمل های اسیدی کننده ی معده استفاده می شود.

گلاسین بتائین یک آمینو اسید بتائین مشتق شده از گلاسین می باشد . این ماده به عنوان متابولیت اصلی نقش عمده دارد.

حللا لیت:

میزان حللالیت در۱۰۰ گرم متانول۵۵گرم

میزان حللالیت در۱۰۰ گرم اتانول۸٫۷ گرم

میزان حللالیت دراتروکلرفرم جزئی می باشد

کاربردها:

-به عنوان جزئی از چیره غذایی در داروی گاووگوسفندوبزواسب استفاده می شود

-در کمک تغذیه رشد ماهی استفاده می  شود.

– سورفکتانتی است که دارای خاصیت شویندگی و کف کننذگی مناسبی و بوده وبه عنوان جزئی از شامپو سر شامپوبدن ومخصوصا شامپو بچه استفاده ی شود  و باعث می شودموها در موقع شانه کردن حالت بگیرند.

– باعث سوزش چشم و التهاب پوست نمی شود و خاصیت ضدعفونی کننده دارد.

بتائین به علت خاصیت امفوتریک در فرمولاسیون شوینده باعث می شود که خاصیت انیونیک سور فکتانت های دیگر خنثی شود.

نکات ایمنی برای بتائین:

برخورد با چشم:در صورت تماس با چشم چشم را با مقدار فراوانی آب شستشو دهید وتوصیه های پزشکی را به کار گیرید .

برخورد با پوست :در صورت تماس با پوست پوست را با  مقدار فراوانی آب شستشو دهید وتوصیه های پزشکی را به کار گیرید .

تنفس :در صورت تنفس  شخص مصدوم را به هوای تازه منقل کنید و توصیه های پزشکی را به کار گیرید.

بلعیدن :در صورت بلعیدن دهان شخص مصدوم را بشوئیدو مقدار فراوانی آب به شخص مصدوم بدهید.توصیه های پزسکی را به کار گیرید .

تصویری از بتائین

کیمیا تجارت فجر عرضه کننده و فزوشنده بتائین با بهترین قیمت، جهت استعلام قیمت  با کازشناسان ما دذ ارتباط باشیذد