روغن سیلیکون به دسته ایی از ترکیبات سیلوکساتی پلیمریزه ایی مایع اطلاق می شود که زنجیر ه های جانبی آلی دارند. و از اصلی ترین خانواده آنها پلی دی متیل سیلوکسان است. این دسته از پلیمرها به دلیل خواص پایدلری حرارتی بالا و روان کنندگی و دب الکتریک مورد توجه هستند. این روغن ها گرید 100„ 400 و 1000دارند.

ترکیبات ساختاری:

این ترکیبات مشابه سیلوکسان ها ‚ مثل یکی از اعضای آنها که هگزا متیل دی سیلوکسان است ‚ ساختاری پلیمری متشکل از اتمهای سلیس و اکسیژن هستند که به طور متناوب تکرار می شوند. این گروهها به صورت مراکز سیلیکونی چهار گزینه ایی هستند. جایگرین اکثر آنها فنیل یا متیل است. بساری از مایعات سیلیکونی از دسته پلیمرهای خطی هیتند که با گروههای تری متیل سیلیل پوشیده شده اند. یقیه مایعات سیلیکونی دیگر ‚سیکلو سیلوکسان ها هستند.

موارد استفاده روغن سیلیکون:

روغن های سیلیکونی به عنوان روان کننده و روغن های سیال حرارتی و یا یه عنوان مایعات هیدرولیک استفاده می شوند. این مواد عایق های الکتریکی عالی هستند و بر خلاف ظاهر کربنی خود ‚ غیر قابل اشتعال هستند . مقاومت دمایی و ویژگی خوب انتقال حرارت آنها باعث شده به طور وسیعی برای گرم کردن حمام های روغن در آزمایشگاه استفاده شوند. این حمامهای روغن در آزمایشگاهها بالای همزن های صفحه داغ و همین طور در خشک کن های انجمادی به عنوان مبرد و سیال خنک کننده استفاده می شوند.

یک دسته از روغن های سیلیکونی معروف به سیکلوسیلوکسان هاهستند که خواص تقریبا مشابه ایی با یقیه مایعاتسیلوکسان غیر حلقوی دارند ولب فراریت آتها نسیتا بالاست و در بعضی از محصولان آرایشی مثل ضد تعریق کننده ها ‚مفید هستند.

بعضی از روغن های سیلیکونی مثل سایمیتیکون ها ‚ به علت کشش سطحی کم ‚ ضد کف های قوی هستند . این مواد  در کاربردهایی مثل تقطیر یا تخمیر اسنفاده می شوند درمواردی که مقادیر زیاد کف می تواند مشکل ایجاد کند.

فروش مواد شیمیایی کربنات سدیم / استیک اسید