سدیم وانادات ‚ بصورت جامد بی رنگ کریستالی تا زرد رنگ و کرم رنگ یافت می شود.نقطه ذوب 630درجه سانتی گراد را دارد. نام دیگر سدیم متا وانادات است. فرم مولکولی NAO3Vرا دارد. و جرم مولکولی آن 121.93 است.نقطه ذوب 600درجه سانتی گراد را دارد. دانسیته آن 3.241گرم بر سانتی متر مکعب است .  وضعیت ذخیره و نگهداری آن در ظروف سیل شده  و خشک  و در دمای اتاق است. به صورت پودر است و بدون بو است. در آب محلول است. ودر حالت طبیعی پایدار است.

روش تولید:

این ماده با گداختن و ذوب کردن  وانادیم پنتوکسید و کربنات سدیم بدست می آید.

موارد استفاده :

وانادیم عنصر فلزی است که در حالت اکسیداسیون شش وجود دارد. و اجزا ء غیر آلی متعددی دارد. تعدادی از اجزاء و ترکیبات مهم آنها وانادیم پنتوکسید (V2O5) ‚ سدیم متا وانادات (NaVO3) ‚ سدیم اورتو وانادات (Na3VO4) ,وانادیم سولفات (VOSO4) و آمونیم وانادات (NH4VO3)است. وانادیم به طور ابتدائی به عنوان یک نماینده  آلیاژ دهنده در فولاد و فلزات آهتی استفاده می شود. ترکیبات وانادیم در کاتالیست ها ‚ ساخت مواد شیمیائی دیگر و سرامیک ها و کاربردهای به خصوص دیگراستفاده می شود.

کاربردهای سدیم وانادات ها :

این مواد به عنوان جوهر ‚ رنگ کردن پارچه خز‚ واکسینه کردن یا مصونیت گیاهان ‚تثبیت کننده رنگ و کند کننده خوردگی در سیستم های تصفیه گاز استفاده می شود. این ماده در کنار مولیبدات سدیم نیتریت سدیم  ‚ نیترات سدیم و کلرات سدیم کاتالیزورهای خوبی برای شتاب دهنده در محلولهای  فسفاته‚ پوشش های آماده سازی سطح هستند .

خطرات آتش گیری :

اطلاعات فلش پوینت این ماده  در دسترس نمی باشد . و این ماده احتمالا غبر قابل اشتعال است.

خطرات سلامتی :

این ماده نرخ سمیت 5 دارد. عنصر وانادات فلزی غبر سمی است .

محلول 10درصد سدیم متا وانادات   در پوست ایجاد التهاب می کند. اما محلول غلیظ شده آمونیم متا وانادات و وانادیم پنتوکسید به پوست آسیبی نمی رسانند. 

بسته بندی و فروش :

 این ماده در کیسه های 5 کیلوئی دو لایه به بازار عرضه می شود. در صورت نیاز به خرید و مشاوره با کارشتاسان کیمیا تجارت فحر تماس حاصل فرمائید.