سود گرانول که بعضی مواقع به آن سود پریل هم گفته می شود جامد سفید رنگ و بدون بو و آب دوستی هست که از سود مایع تولید می شود. از مشخصات سود پریل این است که به آسانی در آب حل می شود. و در حین حل شدن هم به شدت خرارت آزاد می کند. سود پریل در متیل الکل و اتیل الکل محلول است .

سود گرانول

سود پریل

 

سدیم هیدروکسید الکترولیت قویی است که به طور کامل در حالت محلول و کریستالی یونیزه می شود. این ماده فرار نیست ولی به آسانی همانند یک آئوروسل در هوا بالا می رود.هیدروکسید سدیم در اتیل اتر نامحلول است.

موارد کاربرد سود گرانول

سودگرانول در تولید کاغذ و فیبرهای کاغذی استفاده می شود . در تولید صابون و دترجنت های سنتزی و اسیدهای چرب سنتزی استفاده می شود . و در کنار روغن های حیوانی و گیاه های پالایش شده استفاده می شوند. 

به عنوان عامل فعال پخش کننده در کتان نساجی و صنعت رنگ استفاده می شود.

در تولید مواد شیمیائی مثل براکس‚ سدیم سیانید و اسید فرمیک و اسید اگزالیگ ‚ فنل و غیره استفاده می شود.

در پالایش محصولات نفتی استفاده می شود و به عنوان یک سیال حفاری در حوزه پالایش نفت و مواد پتروشیمی استفاده می شود .

به عنوان خنثی کننده اسید ‚ نماینده لایه بردارننده و بی بو وبی رنگ کننده مواد غذائی در صنعت غذائی استفاده می شود.

به عنوان یک ماده قلیائی جاذب استفاده می شود.

تفاوتهای سود گرانول و سود پرک

باتوجه به روشهای تولید و فرآوری سود گرانول و سود پرک خواص آنها مقداری متفاوت است . سود گرانول از روشهای پر هزینه تری ساخته می شود و معمولا خلوص آنها بالاتر است و برای کاربردهای مهندسی استفاده می شود . اما سود پرک از روشهای ارزان تر و کم هزینه تر تولید می شود و در نتیجه در کاربردهای صنعتی از آن استفاده می شود .