سود گرانول که بعضی مواقع به آن سود پریل هم گفته می شود جامد سفید رنگ و بدون بو و آب دوستی هست که از سود مایع تولید می شود. از مشخصات سود پریل این است که به آسانی در آب حل می شود. و در حین حل شدن هم به شدت حرارت آزاد می کند. سود پریل در متیل الکل و اتیل الکل محلول است .

سود گرانول

سود پریل

 

سدیم هیدروکسید الکترولیت قویی است که به طور کامل در حالت محلول و کریستالی یونیزه می شود. این ماده فرار نیست ولی به آسانی همانند یک آئروسل در هوا بالا می رود.هیدروکسید سدیم در اتیل اتر نامحلول است.

موارد کاربرد سود گرانول

سودگرانول در تولید کاغذ و فیبرهای کاغذی استفاده می شود . در تولید صابون و دترجنت های سنتزی و اسیدهای چرب سنتزی استفاده می شود . و در کنار روغن های حیوانی و گیاه های پالایش شده استفاده می شوند. 

به عنوان عامل فعال پخش کننده در کتان نساجی و صنعت رنگ استفاده می شود.

در تولید مواد شیمیائی مثل براکس سدیم سیانید و اسید فرمیک و اسید اگزالیگ ‚ فنل و غیره استفاده می شود.

در پالایش محصولات نفتی استفاده می شود و به عنوان یک سیال حفاری در حوزه پالایش نفت و مواد پتروشیمی استفاده می شود .

به عنوان خنثی کننده اسید ‚ نماینده لایه بردارنده و بی بو وبی رنگ کننده مواد غذائی در صنعت غذائی استفاده می شود.

به عنوان یک ماده قلیائی جاذب استفاده می شود.

تیتراسیون سنجی با سودگرانول

تیتراسیون سنجی به عنوان یک معیار کمی در علم شیمی استفاده می شود. و کمک شایانی به تمایز محلولهای شیمیائی می کند. در هر صنعت و شاخه ایی از علم ‚  فاکتورهای خاصی هستند که تعیین کننده هستند و در شیمی ‚ تیتراسیون تعیین کننده است.

برای ساخت محلولهای تینراسیون باید مفاهیم نرمالیته و مولاریته را مد نظر قرار دهیم . البته این مبحث گسترده است و بایستی به مفالات معتبر در این زمینه رجوع کرد. ولی در شرح کلی باید توجه داشت که محلولهای نرمال یک مول از اسید و باز مرجع را دارا هستند . یعنی برای ساخت محلول 1نرمال سود‚  نیاز به استفاده از یک قلیا مرجع داریم که سود  گرانول بهترین گزینه در این مورد است. مقدار 4گرم سود گرانول را با ترازوی دقیق با دقت حداقل 0.01 وزن کرده داخل  ارلن می ریزیم. با کمک آب مقطر حجم  محلول را به 100 سی سی می رسانیم.بایستی توجه داشت قبل از به حجم رسانی نهایی ‚  سود گرانول در محلول حل شده باشد. بعد از به حجم رساندن ‚   محلول 1نرمال شما آماده است.

محلولهای مناسب تیتراسیون سنجی

قلیا های متعددی به عنوان پایه برای محلول تیتراسیون می توانند استفاده شوند که سود ‚ پتاس ‚ کربنات سدیم ‚ آمونیاک و… بخشی از آنها هستند واز بین آنها سود گرانول به علت خلوص فوق العاده بالا ترجیخ داده می شود. و ساخت محلول آن به راحتی قابل انجام است.

و اما چرا محلولهای تیتراسیون این قدر مهم هستند. هرجا که نیاز به مقایسه قدرت اسیدی و بازی واکنش ها و محلولهای شیمیائی است محلولهای تیتراسیون به خوبی ایفای نقش می کنند.

استفاده از سودگرانول در تیتراسیون نشان می دهد که این محصول می تواند به عنوان یک مرجع در میان مواد قلیائی فرار گیرد وبقیه مواد قلیائی نسبت به آن سنجیده شود.

کاربردهای خاص سودگرانول

سود گرانول در مبارزه با قارچهای مخرب گیاهان استفاده می شود. این قارچها به عنوان سرطان درختان میوه و مخصوصا انگور معروف است.محققین استفاده از محلول رقیق شده سود گرانول به میزان 5درصد را برای نگهداری شاخه های بلند درختان در موقع قطع آنها و هرس آنها در زمستان توصیه می کنند. این مخلول همچنین برای مبارزه با نوعی خرچنگ روی شاخه درختان توصیه می شود. محلول هیدروکسید سدیم همچنین برای مخافظت از زخمهای تمیز نشده استفاده می شود.   

لوله باز کنی معجزه آسا با سودگرانول

500گرم از محصول را داخل 5لیتر آب حل کنید . در حین حل شدن محلول را به شدت به هم بزنید .دقت کنید محلول به سمت شما پاشش نکند چون به شدت خطرناک است . در حین خل شدن حرارت زیادی تولید می شود.سریعا و با دقت محلول را داخل لوله و یا فاضلاب مسدود شده بریزید.مراقب پس زدن محلول به سمت چشم ‚ پوست و لباس خود باشید . پس از 20 دقیقه محل را با آب داغ و در حال جوش بشوئید.  اگر نیاز است عملیات را تکرار کنید . تکرار منظم عملیات باعث می شود هیچگاه گرفتگی در مسیر خود نداشته باشد .

تفاوتهای سود گرانول و سود پرک

باتوجه به روشهای تولید و فرآوری سود گرانول و سود پرک خواص آنها مقداری متفاوت است . سود گرانول از روشهای پر هزینه تری ساخته می شود و معمولا خلوص آنها بالاتر است و برای کاربردهای مهندسی استفاده می شود . اما سود پرک از روشهای ارزان تر و کم هزینه تر تولید می شود و در نتیجه در کاربردهای صنعتی از آن استفاده می شود .

روشهای تولید سود گرانول

 این روش به تولید سود سوزآور با محتویات آب کمتر ازنیم درصدمنتسب است .در این روش محلول سود نسبتا علیظ با دمای بین 200تا 300درجه   به سمت بالا پاشش می شود. ودر کنار آن جریانی از گاز بی اثر عبور می کند که بدون گرما تولید شده است. جریان گاز به محلول پاشیده می شود ودر این حین گرانول های سانتریفوژ را تشکیل می دهد.در پایین برج سود بصورت دانه ایی جمع می شود. البته باید دانست حذف کامل آب از دانه های سود‚سخت خواهد بود و نیاز به زمان بسیار طولانی است.

احتیاطات ویژه

این ماده به شدت خورنده است و بایستی احتیاطات خاصی هنگام استفاده لحاظ شود.

قبل از اینکه محلول سود گرانول را استفاده کنید دقت کنید که کاملا در آب حل شده باشد.هرگز موقع حل کردن آن در آب ‚ از آب گرم استفاده نکنید. چراکه محصول هنگام حل شدن حرارت زیادی تولید می کند.هرگز آب را به محصول اضافه نکنید. چرا که این محصول  است که بایستی به آرامی به آب اضافه شود.

بعد از استفاده و عمل آوری تجهیزات با سود‚ تجهیزات را به طور کامل با آب بشوئید. معمولا سود گرانول باید در جائی به دور از دسترس کودکان و حیوانات استفاده شود. هرگز با مواد شیمیائی دیگر آن را مخلوط نکنبد.