سولفامیک اسید Sulfamic acid :

سولفامیک اسید ساده ترین نوع از خانواده سولفامیک اسیدها می باشد که شامل یک اتم سولفور تکی است که با پیوند کوالانتی و با هیدروکسی و گروه های آمینو پیوند تکی دارد و با دو اتم اکسیژن پیوند دوتایی دارد.این ماده در شرایط خشک پایدار است، ولی به آرامی در محلول هیدرولیز می شود و آمونیوم بی سولفات را تشکیل می دهد. سولفامیک اسید قابل اشتعال است و باعث التهاب پوست، چشم ها و مخاط بینی می شود.

در هنگام حرارت برای تجزیه شدن، بخارهای بشدت سمی هیدرولیز می شود و آمونیوم بی سولفات را تشکیل می دهد. سولفامیک اسید نسبت به H2SO4  و HCl به ترتیب 2.6 . 4.2 برابر خاصیت خورندگی بیشتری دارد.

سولفامیک اسید

کاربرد های سولفامیک اسید:

-عامل تمیز کننده: سولفامیک اسید به عنوان عامل اسیدی تمیزکننده، گاهی به صورت خالص و گاهی به صورت جزئی از یک ترکیب برای فلزات و سرامیک بکار می روذ. غالبا برای زدودن زنگ و جرم به عنوان جایگزین اسیدهیدروکلریک قوی و البته ارزان تر استفاده می شود.این ماده اغلب جز ترکیبات خانگی جرم گیری کردن می باشد مثلا ژل Lim-A-way Tick تا 8% اسید سولفامیک دارد. در مقایسه با اسیدهای متداول معدنی، اسید سولفامیک خواص جرم گیری مطلوبی در آب دارد، فعالیت کمی دارد و مسمومیت کمی ایجاد می کند.

این اسید می تواند نمک های کلسیم و آهن فرون قابل حل در آب تشکیل دهد. همچنین،اسیدسولفامیک نسبت به اسید هیدروکلریک به دلیل خواص کم خطر بودن آن در مصارف خانگی ارجحیت دارد.

اگر به شکل نا درست با محصولات پایه هیپوکلریت مخلوط شود، مثل سفیدکننده ها، گازکلرین تولید نمی کند درحالی که بیشتر اسید ها این گاز را تولید می کنند، به همین دلیل برای جرم گیری قهوه و اسپرسوسازهای خانگی استفاده می شود.

موارد مصرف دیگر :

کاتالیست در فرآیند استری شدن

تولید رنگ و پیگمان ها

علف کش ها

لخته کننده برای رزین های اوره-فرمالید

در خاموش کننده های آتش، اسیدسولفامیک ماده اولیه اصلی این خاموش کننده ها است.

در صنعت کاغذسازی به عنوان پایدار کننده ی کلرید

پولیش کردن نقره

خواص فیزیکی و شیمیایی :

فرمول مولکولی H3NO3S یا NH2SO3H
وزن مولکولی 97.1 g/mol
ظاهر کریستال سفید و بدون بو
دانسیته 2.1 g/cm3
نقطه ذوب 205 Co
قابلیت حل شدن در آب دارد
س

خطرات احتمالی ها :

باعث التهاب چشم ها و پوست می شود و محلول های غلیظ شده می تواند اثرات خورندگی داشته باشد و باعث تهوع و اسهال شود.

در صورت تماس، چشم ها و پوست را برای مدت 15 دقیقه با آب زیاد، شست و شو دهید و فورا از کمک های پزشکی استفاده کنید. در صورت خوردن، نباید شخص را وادار به استفراغ کنید فقط 2-4 لیوان آب و یا شیر خورده شود. در اسرع وقت با مراکز درمانی تماس بگیرید.

در صورت استنشاق از تنفس مصنوعی استفاده کنید و شخص را به هوای آزاد انتقال دهید. او را گرم نگه دارید و دکتر خبر کنید.

فروش سولفامیک اسید:

فروش سولفامیک اسید در بسته های 25 کیلوگرمی برند های چینی و تایوانی