فرمالین یا فرم آلدئید:

فرمالین یا فرم آلدئید دو ماده با یک ترکیب هستند.  فرمالین در حقیقت محلول 37درصد فرم آلدئید است.

فرم آلدئید یک گاز سمی بی رنگ است که بوسیله اکسیداسیون متانول ساخته می شودو در پزشکی برای استریل کردن و در آزمایشگاه به عنوان معرف عمومی استفاده می شود.فرم آلدئید به آسانی در آب حل می شود و محلول آبی 37درصد را می دهد که به عنوان فرمالین شناخته می شود.

محلول 10درصد فرم آلدئید در آب ‚ برای نگهداری نمونه های بیولوژیک ایتفاده می شود.

از نظر محیط زیستی ‚فرم آلد ئید ممکن است در اتمسفر ‚دود متصاعد شده از آتش ‚دود خروجی از اگزوز اتومبیل ها و سیگارت ها  وجود داشته باشد . مقادیر کم آن ممکن است در طی فرآیند متابولیکی در بسیاری اورگانیسم ها از جمله انسان وجود داشته باشد.

در دمای اتاق فرم آلدئید ‚گاز قابل اشتعال و بی رنگ است که بوی زننده و متفاوتی داردو با نامهای متانال .  اکسو متان ‚متیل آلدئید ‚اکسید متیلن و متیلن اکسی شناخته می شود ‚

کاربردها:

فرم آلدئید در تولید کودهای کشاورزی ‚کاغذ‚کامپوزیت های چوبی و رزین اوره –فرم آلدئید استفاده می شود. فرم آلدئید به  منظور حفظ تعدادی غذاها ودر بسیاری محصولاتی که در خانه استفاده می شوند از جمله محصولات طبی و آرایشی استفاده می شود.

محلول فرم آلدئید یا همان فرمالین به عنوان  محلول بی رنگ خارش دهنده دارای بوی تند شناخته می شود.محتویات فرم آلدئید 37تا 50درصد  برای جلوگیری از ته نشینی پلیمرهای فرم آلدئید دارای  مقادیر متفاوتی از متانول هستند.

خواص فیزیکی فرم آلدئید :

فرمول شیمیایی:CH2O

جرم مولی:30.026g/mol

ظاهر:گاز بی رنگ

دانسیته:0.8253g/cm3

نقطه ذوب: 92C-

نقطه جوش:19C-

حللالیت در آب :400g/L

نکات ایمنی برای فرمالین یا فرم آلدئید :

تنفس :

در صورت تنفس ‚شخص مصدوم را به هوای تازه منتقل کنید .بلافاصله سرویس های پزشکی یا پزشک را خبر کنید.

آلودگی پوست:

در صورت آلودگی با پوست ‚بلافاصله موضع آلوده را با مقدار زیادی آب به مدت 15دقیقه شستشو دهید.به هیچ وجه هیچ ماده شیمیایی را به عنوان خنثی کننده استفاده نکنید .در طی شستشو هر گونه لباس آلوده را خارج کنید . اگر لباسها به پوست چسبیده .آنها را جدا نکنید . زخم را با باند استریل بپوشانید . با پزشک مشورت کنید .اگر سطح سوختگی متجاوز از 10درصد است مصدوم را به بیمارستان منقل کنید .

آلودگی چشم :

چشمها را به مدت 15دقیقه با آب فراوان شستشو دهید. از عامل های خنثی کننده استفاده نکنید مصدوم را به پزشک منتقل کنید.

آلودگی دستگاه گوارش:

دهان را با آب شستشو دهید . بلافاصله پس از بلع .مقدار متنابهی آب بنوشید . مصدوم را وادار به استفراغ نکنید سریعا به پزشک مراجعه کنید و به بخش مسمومیت اطلاع دهید.درصورت بلع مقادیر بالا سریعا به بیمارستان مراجعه کنید .

آب ریزش بینی:

ممکن است باعث سرفه‚ آب ریزش بینی ‚التهاب دستگاه تنفسی والتهاب مجرای بینی شود.

تنفس شدید:

در صورت تنفس مقادیر بالا از این ماده باعث بیماری اودما و کمبود اکسیژن در دستگاه تنفسی شود.

روشهای تولید:

فرمالین یا فرم آلدئید بطور صنعتی بوسیله اکسیداسیون کاتالیستی متانول تولید می شود.عمومی ترین کاتالیزورها فلز نقره و یا مخلوطی از آهن و مولیبدنیوم یا اکسیدهای وانادیم هستند . در فرآیند متداول فورمکس ‚متانول و اکسیژن در حضور کاتالیزوز اکسید آهن به همراه مولیبدنیوم و در دمان 250تا 400در جه سانتی گراد واکنش می دهد تا فرم آلدئید تولید شود.اطلاعات بیشتر

2CH3OH     +   O2   →   2CH2O   +  2H20

کاتالیست پایه نقره معمولا در دماهای بالاترحدود 650درجه سانتی گراد عمل می کند.دو واکنش شیمیایی به صورت همزمان فرم آلدئید تولید می کنند که یکی ذکر شد و دیگری واکنش دهیدروژناسیون و مطابق ذیل است :

CH3OH  →    CH20  +   H2

         

شرایط بسته بندی و عرضه  به بازار:

فرمالین یا فرم آلدئید در گالن های 20 لیتری ‚ بشکه های 200 لیتری و مخازن 1000 لیتری به بازار عرضه می شود.

جهت خرید فرمالین یا فرم آلدئید با فروش ما تماس بگیرید.