موادآزمایشگاهی

موادآزمایشگاهی که با عنوان مواد خلوص بالا به بازار عرضه می شود معمولا دسته ایی از مواد مرک و های پیور هستند که در غلظت های نیم و 1کیلوئی به بازار عرضه می شوند.

هدف از عرضه :

معمولا شیمیدانها و محققین علوم شیمی ترجیح می دهند در آزمایشگاه از مواد خلوص بالا و مرک استفاده نمایند .بایستی توجه داشت معمولا برای شبیه سازی یک پروژه بایستی از همان موادی استفاده کرد که بعدا قرار است در پروژه استفاده شود. مثلا اگر شما قرار است در پروژه ایی از متاسیلیکات آبدار استفاده کنید و شما آزمایشات خود را با موادآزمایشگاهی خشک انجام بدهید به طور جدی با مشکل مواجه می شوید .چون تعداد مولکول های آب کاملا متفاوت است .اطلاعات بیشتر

برای طراحی و شبیه سازی حتما این مورد باید لحاظ شود.

فرمولاسیون ترکیبات صنعتی :

برای فرمولاسیون و حصول نتیجه باید توجه داشت که ازچه مواد اولیه ایی استفاده کنیم . معمولا با دانش و آگاهی از خصوصیات هر ماده می توان به ماده موردنظر رسید . مثلا توجه کنید که برای تولید شوینده نیاز به یک سورفکتانت پایه داریم که می تواند آنیونی یا کاتیونی باشد . بعد نیاز به حلال رقیق کننده داریم که معمولا از آب استفاده می شود بعد از آن نوبت به خنثی گننده و تثبیت کننده کف و تنظیم کننده pHو رنگ و اسانس و .. می رسد .هیچ  وقت یک شمیدان بدون آگاهی از خواص اولیه هر ماده به ترکیب کردن تصادفی آنه نمی پردازد.

موادآزمایشگاهی

بسته بندی های متفاوت

بسته بندی و فروش :

بخش فروش کیمیا تجارت فجر آماده است که مواد صنعتی و آزمایشگاهی را در بسته بندی های خاص به مشتری ارائه دهد این بسته بندی ها از 100 گرم و 1کیلوگرم تامقادیر بالاتر متفاوت است . انواع برندهای قابل عرضه از مرک و … صنعتی و داروئی و غیره تغییر می کند . بسته بندی هایی که از بطری و کیسه و گالن و .. متفاوت است .