مولیبدات سدیم 

مولیبدات سدیم sodium molybdate یک منبع خوب مولیبدن است و اغلب به شکل دی هیدرات Na2Mo4.H2o یافت می شود.

تاریخچه :

برای اولین بار سدیم مولیبدات از روش هیدراتانیون ساخته شد. یک روش تولید آسان تر یه وسیله حل کردن Mo3O در سدیم هیدروکسید در دمای 70-50 Co و کریستال کردن محصول فیلتر شده، می باشد.

MoO3 + 2 NaOH + H2O Na2MoO .2H2O

کاربردها :

-کشاورزی: صنعت کشاوری سالیانه مبلغ یک میلیون پوند را برای کودها مصرف می کند. به صورت خاص، استفاده از این ماده برای درمان چروک شدگی برگ ها در بروکلی و گل کلم، در خاک هایی با کمبود مولیبدات سدیم کاربرد دارد. در عین حال، دقت زیادی باید داشت چون یک سطح 0.3 ppm از سدیم مولیبدات می تواند باعث کمبود مس در حیوانات بخصوص دام ها شود.

مولیبدات سدیم

در کاربردهای آب های صنعتی جایی که پتانسیل خوردگی گالوانیک وجود دارد، به دلیل ساختار دو فلزی، استفاده از مولیبدات سدیم نسبت به نیتریت سدیم ارجحیت دارد. خوبی سدیم مولیبدات  این است که در ppm پایین تری از این ماده به رسانایی آب در جریان کمک می کند.این ماده در سطوح  100-50 ppm به اندازه ی سدیم نیتریت در سطح 800+ ppm خاصیت بازدارندگی خوردگی دارد. و با استفاده از غلظت های کمتر از مولیبدات سدیم در کمترین حد نگه داشته می شود و بنابراین، پتانسیل خوردگی گالوانیک کاهش می یابد.

واکنش ها :

وقتی مولیبدات سدیم با سدیم بور و هیدرات واکنش دهد، molybdenum به سطح کمتری از والانس molybdenum oxid کاهش می یاید.

Na2MoO4 + NaBH4 + 2 H2O NaBO2 + MoO+2NaOH+3H2

خواص سدیم مولیبدات سدیم :

فرمول شیمیایی  Na2MoO4
حجم مولکولی 205.92 mol/g (بدون آب) 241.95 mol/gr (آبدار)
ظاهر  پودر سفید
دانسیته 3.78 cm3/gr جامد
نقطه ذوب 687Co
حلالیت در آب 84  100ml/gr
اسم IUPAc sodium molybdate

امنیت :

مولیبدات سدیم با فلزات قلیایی و ایجنت های اکسیدکننده سازگاری ندارد.

سدیم مولیبدات در تماس با منیزیم ذوب شده، منفجر می شود. به شکل وحشتناکی با اینترهالوژن ها ( مثلا  Bromine penta Fluori  ویا Chtorine triFluride ) واکنش می دهد. واکنش مولیبدات سدیم با سدیم داغ، پتاسیم و یا لیتیم، نور و گرمای زیادی تولید می کند.

سدیم مولیبدات بازدارندگی خوردگی در استیل ها :

خوردگی لوله های استیل که در معرض آب هستند برای سالیان طولانی یک مشکل در صنعت بوده است.

به صورت سنتی، بازدارنده های خورندگی با بیس کرومات برای به حداقل رساندن خورندگی و برای کاهش خورندگی با منشا میکروبیولوژیکی در لوله های استیل استفاده شده اند.

به دلیل سمیت برای محیط زسیت، کرومات ها دیکر در سیستم های آب خنک کننده گردشی استفاده نمی شوند. این ماده، یک بازدارنده، اکسید کننده ضعیف، به عنوان جایگزین کرومات معرفی شده است. بازخورد استیل در مواجهه با غلظت های متفاوت مولیبدات سدیم در دریاچه های آب باید تشخیص داده شود تا بتوان محافطت استیل و صرفه اقتصادی را بهینه سازی کرد. کمیت هایی همچون حداکثر تنش و حداقل و حداکثر غلظت بازدارنده برای تعیین محدودیت های کاربرد لازم هستند.

شرایط عرضه:

عرضه در بسته بندی های 25 کیلوگرمی دولایه