پرسولفات پتاسیم یک ماده شیمیایی غیر آلی با فرمولK2S2O8  است .

نام دیگر آن پتاسیم پروکسی دی سولفات یا KPSاست.جامد سفید رنگی است که به طور جزئی در آب سرد حل می شود.اما در آب گرم بهتر حل می شود. این نمک اکسید کننده قوی است که به طور عمومی درشروع پلیمریزاسیون استفاده می شود.

روش تهیه پرسولفات پتاسیم :

این ماده با الکترولیز محلول سرد پتاسیم  بی سولفات آمونیم در سولفوریک اسید در دانسیته جریان های بالا تولید می شود .

2KHSO4→K2S2O8+H2

همچنین می تواند با افزایش پتاسیم بی سولفات به محلول نمک بسیار محلول آمونیم پروکسی دی سولفات تولید شود. در اصل می تواند بوسیله اکسیداسیون شیمیائی پتاسیم سولفات با استفاده ازفلوئورین تولید شود.

ماده اولیه در تولید پلیمر

پرسولفات پتاسیم

موارد استفاده پرسولفات پتاسیم:

این نمک  به طور عمده برای شروع پلیمریزاسیون آلکین های گوناگون که منتج به پلیمرهای مهم تجارتی از قبیل  لاستیک های  استایرن بونادین و پلی تترا فلوئور اتیلن و مواد  مرتبط می شود‚استفاده می شود.

خواص فیزیکی:

حالت فیزیکی: کریستال پودری

ظاهر :سفیدرنگ

بو:بدون بو

وزن مولکولی :270.3

وزن حجمی : 2.470

حللالیت در دمای 20 درجه سانتی گراد: 5گرم در 100میلی لیتر آب

در شیمی آلی به عنوان عامل اکسیداسیون استفاده می شود.و به صورت اتحصاری در اکسیداسیون پرسولفات ELBS  فنل  و اکسیداسیو ن BOYLAND-SILMS  آنیلین استفاده می شود.

به عنوان یک نماینده سفید کننده پایدار قوی ‚در سفید کننده مو و روشن کننده کاربرد دارد.استفاده غیر مدارم آن خطری ندارد.ولی تداوم اثر آن بر روی پوست باعث خارش می شود.به عنوان عامل بهبود دهنده در آرد به همراه ویتامین E922استفاده می شود.

نکات ایمنی :

یک ماده اکسیدکننده قوی است که در صورت برخورد با مواد دیگر ممکن است باعث آتش گیری شود.باعث خارش چشم و پوست و دستگاه تنفسی می شود. ممکن است باعث واکنش های آلرژیک در دستگاه تنفسی و پوست شود. اگر بلعیده شود به شدت مضر است .

بسته یتدی و فروش :

این ماده در کیسه های 25 کیلوئی پلی اتیلن به بازار عرضه می شود . در صورت نیاز به خرید و هرگونه مشاوره با بخش فروش کیمیا تجازت فجر تماس حاصل فرمایید.