پرکلرور اتیلن یا تتراکلرواتلن یک هالو کربن با فرمول مولکولی CL2C=CL2CHSJاست.آن مایعی بی رنگ است که در خشگشوئی برای البسه استفاده می شود. از این رو به عنوان سیال خشکشوئی شناخته می شود.آن بوی شیرینی دارد که بوسیله عموم مردم در غلظت 1ppm احساس می شود.در سال 1985 تولید سالیانه آن بالغ بر 1میلیون تن تخمین زده شده است.

خواص:
فرمول مولکولی: C2CL4
جرم مولکولی: 165.82g/mol
بو:ملایم ،شبیه کلرو فرم
وزن مخصوص:1.622g/cm3
نقطه ذوب: 19c-
نقطه جوش: 121.1c
حللالیت در آب :0.15g/l

تولید:
پرو کلرور اتیلن در ابتدا با تجزیه حرارتی هگزا کلرو اتا ن تولید شد

C2CL6——-C2CL4+CL4

بیشترین تتراکلرو اتیلن بوسیله کلرینه کردن هیدرو کربنهای سبک در دمای بالا تولید می شود.
این روش با کشف فارادی مرتبط می باشد زیرا هگزاکلرو اتان تولید و سپس با حرارت تجزیه می شود.
محصولات جانبی شامل کربن تتراکلرید ، کلرید هیدروژن و هگزا کلرو بوتادین می شوند.
روشهای دیگری نیز توسعه یافته اند وقتی 1،2دی کلرو اتان در دمای 400با کلرین حرارت داده می شوند تتراکلرو اتیلن با این واکنش شیمیایی تولید می شود

CLCH2CH2CL+3CL2——-CL2C=CCL2+4HCL

این واکنش بوسیله مخلوطی از کلرید پتاسیم و کلرید آلو مینیوم ویا کربن فعال شده می تواند کاتالیست شود تری کلرو اتیلن محصول جانبی اصلی است که بوسیله تقطیر جدا می شود

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید