کمپوست:

کمپوست ها به هر آنچه از تجزیه ی مواد ارگانیک مثل برگ درختان, پسمانده ی غذا, و فضولات حیوانی باقی می ماند ,گفته می شود. کمپوست ماده غذایی غنی مثل خاک است که برای غنی سازی خاک و افزایش رشد گیاهان استفاده می شود.

چرا کمپوست ها مهم هستند ؟

دلیل اول بهبود ساختار خاک است.پروتیین های طبیعی به چسبندگی خاک کمک کرده , در نتیجه به  حفظ رطوبت خاک و مواد مفید کمک می کند. پس به این وسیله مقدار آب مورد نیاز برای آبیاری کاهش می یابد.

دلیل دوم این است که کمپوست ها کود طبیعی هستند . در حقیقت کمپوست ها میکرو ارگانیسیم هایی مثل باکتری و قارچ دارند, همچنین حاوی موادی مثل نیتروژن,مس,فسفر و روی هستند.

دلیل سوم کاهش بیماریها در گیاهان است. در نتیجه ی افزودن کمپوست به خاک گیاهان تقویت شده و در برابربیماریها و حشرات مضر قوی تر می شود . 

دلیل چهارم حفظ  pH خاک در حد نرمال است. pH کمپوست ها بین 8-6است و اکثر گیاهات  در pH  حدود 7بهترین رشد را دارند.

فرایند تشکیل کمپوست:

چهار عامل اصلی برای تشکیل کمپوست وجود دارد. ماده ی ارگانیک, اکسیژن , رطوبت و باکتریها 

مواد ارگانیک مخلوطی از مواد ارگانیک قهوه ا ی مثل برگ های خشک و ساقه ها و مواد ارگانیک سبز مانند ضایعات چمن ها وپوست میوه ها باشد . ماده قهوه ایی حاوی کربن و ماده ی سبز حاوی نیتروژن است.اطلاعات بیشتر

کمپوست ها

کمپوست از تجزیه مواد ارگانیک بدست می آید .

چه زمانی کمپوست آماده است؟

وقتی کمپوست اماده است که رنگ آن تیره بوده و هیچ یک از مواد تشکیل دهنده کمپوست درآن دیده نشود. بوی شبیه به خاک را دارد. اگر ذرات کمپوست هنوز گلوله گلوله هستند, هنوز کمپوست آماده نشده است. اگر خودتان کمپوست را درست می کنید بدانید که زمانی معادل 3 تا 9 ماه نیاز است .

فرایند تجزیه کمپوست مثل دما,ماده ارگانیک, ظرف مخصوص اندازه ذرات آلی , تعداد دفعات مخلوط کردن مواد آلی و …. بستگی دارد.

چه زمانی کمپوست باید به خاک اضافه شود؟

کمپوست را هر زمانی میتوان به خاک اضافه کرد بدون ترس  از سوزاندن گیاه یاآلوده  کردن اب . در ضمن می توان کمپوست را به هر خاکی اضافه کرد.

برای خواندن مقالات جالب دیگر اینجا کلیک کنید .

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید