اثر گلخانه ایی چیست ؟

بخشی از نورخورشید که تشعشع مادون قرمز نامیده می شود بوسیله تعدادی گازها در اتمسفر جذب می شود و باعث می شود سطح زمین گرمتر شود.گازهایی که در جذب اشعه مادون قرمز نقش دارند گازهای گلخانه ایی  نامیده می شوند. این اثر در حقیقت یک اثر حیاتی است که باعث می شود شرایط اقلیمی مناسبی برای زندگی در سیاره ما بوجود آبد .

بعد از جذب این اشعه ‚ اشعه مجددا در جهات دیگر نشر داده می شود.نتیجه این است که زمین گرم وگرمتر می شود.بدون چنین گازهایی دمای سطح زمین ممکن است حتی به زیر10-درجه سانتی گراد برسد .مشکل از آنجائی شروع می شود که در عصر صنعتی بسته به فعالیت انسانها „مقدار این گازها زیاد می شود.

گازهای گلخانه ایی چه هستند ؟

تعدادی گازها در اتمسفر هستند که حرارت را به دام می اندازند.عمده ترین آنها کربن دی اکسید وبعد از آن  اکسید نیتروژن و بعد از آن متان   است.اولین گاز یعنی co2   یا همان دی اکسید کربن درنتیجه سوختهای فسیلی تولید می شود.از تعداد زیادی از واکنش های شیمیایی دی اکسید کربن تولید می شود .گیاهان نقش عمده در جذب  این گاز از اتمسفر  را دارند .                       

گاز دوم گلخانه ایی دی اکسید نیتروژن است که در نتیجه سوختن سوختهای فسیلی و همچنین فرآیند مورد عمل قرار دادن ضایعات آبهای آلوده تولید می شود .گاز گلخانه ایی سوم متان است که در نتیجه گازهای طبیعی و تولید و فر آوری نفت تولید می شود. فعالیت های کشاورزی هم در نشر متان سهم دارند. البته این گاز در صنایع مختلف هم کاربرد دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.  برای اندازه گیری مقدار اثر گلخانه ایی در اتمسفر پتانسیل گرم شدن محلی  از عاملی به نامGWPاستفاده میشود . هر چه میزان این شاخص بالاتر باشد یعنی میزان بیشتری از آن در جو زمین وجود دارد.

اثرات منفی  میزان بیش از حد گازهای گلخانه ایی چیست ؟

همچنان که گازهای گلخانه ایی زیاد می شوند دمای سطح  زمین بالا می رود. این اثر منفی توجه دانشمندان را به نغییر شرایط اقلیمی جلب میکند .طوفان های نابود کننده ‚تخریب جنگل ها ‚ذوب شدن یخ ها ‚تود ه های هوای گرم و تغییر اکوسیستم و افزایش سطح آب دریا ها مثال های کوچکی از این هستند که چگونه تغییر دمای سطح زمین می تواند حیات بر روی  سیاره ما را تهدبد کند .

راه حل چیست ؟

به نظر می رسد انسانها دلیل عمده این مشکل هستند .بر اساس گزارش های رسیده به انجمن IPCC ما مجبوریم غلظت این گازها را تاسال 2030به سطح 45درصد کاهش دهیم .این امر نیاز به همکاری ملی ‚بین المللی و محلی دارد تا سوخت های فسیلی را با منابع تجدید پذیر و سبز انرژی جایگزین کنیم .سایر روشهای دیگر هم برای ایمن نگه داشتن سیاره ما وجود دارد که باید به منابع  دیگر مراجعه کنیم.