آیا موجودات فضایی وجود دارند ؟

این سوالی است که در موردآن فیلم هاو,سریال هاوکتابهای زیادی وجود دارد.این اعتقاد وجود داردکه ما در این جهان تنها نیستیم و جایی دراین حهان هستی,نوع دیگری از حیات موجودات فضایی دارای ذهن وجوددارند . شواهدی از دیده شدن UFO  ها بر روی زمین وجوددارد.

در سال 1960 ستاره شناسی به نام  Frank Drake  یک تلسکوب رادیویی را به سمت دو ستاره همسایه زمین تنظیم کرد . اما  به جای دریافت پیام از موجودات فضایی ,فقط پارازیت از پایگاه های نظامی مخفی بر روی زمین دریافت شد .در عین حال از همین زمان تلاش برای یافتن موجودات فضایی زاده شد . در سال 1977 برنامه دیگری یک سیگنال رادیویی کوتاه را از فضا دریافت کرد . اما این سیگنال هرگز ادامه پیدا نکرد.

در سال 1977 یک پیام تصویری و شنیداری بر روی کاوشگر Voyagar  قرار گرفت .حتی چندین موسیقی معروف از باخ  و بتهوون هم بر روی این پیام بارگذاری شد تا شاید موجودات فضایی تحت تاثیر قرار بگیرند . هرگز پاسخی از آنها شنیده شود . اطلاعات بیشتر

روشهای مورد استفاده برای جستجوی زندگی در کرات دیگر:

یکی  از این روشهای  مورد استفاده تحلیل کردن  طول موج های نور است که از جو سیارات دیگر می آید . روش دیگر  این است که بر روی مواد شیمیایی موجود سطح سیارات دیگر تحقیق کنیم . برخی دانشمندان بر این باورند  که شاید با جستجو و دنبال کردن لیزر های با قدرت بالا که برای حرکت فضاپیما ها استفاده می شوند بتوان ردپایی از موجودات فضایی به دست آورد.

آیا واقعا ما در این جهان تنها هستیم؟

یکی از اولین اولویت های NASA ناسا یافتن پاسخ این سوال است . آنچه ما می دانیم این است که در کهکشان ما بیش از 4000 سیاره غیر خورشیدی وجود دارد که حدود 20% آنها به بزرگی زمین هستند. ما می دانیم که بلوک های سازنده ی حیات در منظومه خورشیدی وجود دارد و اینکه در کیهان آب وجود دارد.  اما ما هنوز نمی دانیم ایا حیات بر روی سیارات دیگر نادر است یا شایع.

برای یافتن پاسخ سولات خود اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید