سودپرک گوهر

سودپرک گوهر

سودپرک گوهر شیمی بوسیله مهندسین حبره از سال ۱۳۷۷توسط مهندسین و کاشناسان خبره کار خود را آغاز کرده است.

آهک آذرشهر

آهک آذرشهر

آهک آذرشهر  از با کیفیت ترین آهک های موجود در ایران است و مصارف زیادی در صنایع شیمیائی و ساختمان سازی دارد.